Proizvodi - aparati za zavarivanje


Walter - Profesionalni invertorski AC/DC TIG aparat za zavarivanje sa integrisanim plazma sekačem

Karakteristike Walter AC/DC CUT PROFESIONALNIH aparata za zavarivanje

Digitalni uređaj treće generacije. Integrisani plazma sekač 50A. Apsolutna CPU kontrola Prenosivi jednofazni IGBT inverter. Moderan izgled, lako podešavanje. Izdržljivost u teškim radnim uslovima. Vrlo visoka intermitencija (160A/100%). Rad na agregatu. Nesmetano TIG zavarivanje u uslovima loše napojne mreže (140V do 265V). HF-Beskontaktno startovanje električnog luka. DC-TIG i AC/DC TIG zavarivanje sa skalom ispod 5A. MMA zavarivanje oplaštenim elektrodama. HOT-START i ANTI-STICK. Do 30 setova memorisanih parametara zavarivanja. Visok kvalitet ugrađenih komponenata.

WALTER 220 AC/DC CUT – Industrijski uređaj namenjen preduzećima građevinskog i metalskog kompleksa

 

VRHUNSKA TEHNOLOGIJA - DOMAĆE ZNANJE

 1. Invertorska tehnologija (HEXFET®, IGBT) sa frekvencijom 200kHz – stabilan luk i kvalitetan zavareni spoj. Male dimenzije i masa. Moderan dizajn.

 2. Pouzdan rad aparata pri svim frekvencijama mrežnog napona - automatsko prilagođavanje 50/60Hz sistemu.

 3. HF visoka frekvencija za beskontaktno paljenje luka sa 100% uspešnim startom.

 4. Automatsko predgrevanje Tungsten elektrode prilikom paljenja AC luka.

 5. Programiranje početne, radne i završne struje, pulsacije i pre/post-gasa.

 6. Pulsacija struje na niskim učestanostima (0.1 – 50 Hz).

 7. Pulsacija struje na visokim učestanostima: do 500 Hz.

 8. Veoma visok kvalitet zavarenog spoja pri TIG postupku.

 9. Kontrola zaštitnog gasa – Pre-flow, Post-flow do 20 sekundi.

 10. Vrlo visoka intermitencija – rad u industrijskim uslovima.

 11. HF/LIFT, HOT START ARC-FORCE i ANTI-STICK funkcije paljenja luka,  sprečavanja lepljenja elektrode pri startu i zaštite od dugotrajnog kratkog spoja.

 12. Povećani AC balans – od 10% do 90%.

 13. Ugrađene sve funkcije finog podešavanja TIG postupka.

 14. Zaštita od preopterećenja sa indikatorima temperature na kontrolnom panelu.

 15. Mogućnost memorisanja 30 setova podešenih parametara. Pamćenje poslednjeg podešavanja pre isključenja uređaja.

 16. Automatsko ponovno paljenje električnog luka HF starterom u slučaju neželjenog gašenja u toku zavarivanja.

 17. Daljinska komanda nožnom pedalom (opciono uz doplatu).

 18. Digitalni LCD 128x64 displej za prikaz parametara procesa zavarivanja.

 19. Mala masa i robusno kućište izrađeno od HV lima debljine 1.5mm.