Identifikacija


Podaci o firmi (identifikacija)

U skladu sa zakonom o PDV-u

1.

Naziv firme

ZAVARIVANJE DOO BEOGRAD, CARA NIKOLAJA DRUGOG 22

 

Skraćeni naziv

ZAVARIVANJE DOO

2.

Adresa i sedište

BEOGRAD, CARA NIKOLAJA DRUGOG 22

3.

Broj telefona

+381 (0) 11 2456 064

4.

Broj faksa

+381 (0) 11 2421 692

5.

E-mail

office@zavarivanje.net

6.

Poreski identifikacioni broj

104965986

7.

Matični broj

20281405

8.

Šifra delatnosti

2841 proizvodnja mašina za obradu metala

9.

Banka i br. tekućeg računa

Expobank a.d. Beograd 145-14977-52

Banka Intesa a.d. Beograd 160-437649-24

10.

Obveznik je PDV-a

DA

 

Preuzmite obrazac: download [88kB] identifikacija