Novosti


 • maj

  2014.

ARHIVA: Konkurs za radno mesto: Zavarivač-demonstratorUkoliko ste komunikativani, agilani, pedantani, fokusirani i pošteni, voleli bismo da postanete buduci clan naseg tima.

Nudimo izazovan, odgovoran i dinamičan posao u firmi koja se razvija velikom brzinom, rad u pozitivnoj atmosferi u timu mladih profesionalaca, mogućnost profesionalnog razvoja i napredovanja u skladu sa Vašim potencijalima.


Prednost za sve pozicije imaju kandidati nepušači.
Prijave sa motivacionim pismom i biografijom slati na e-mail: milorad at zavarivanje dot net

OPIS RADNOG MESTA

Zavarivač-demonstrator

 

Svrha radnog mesta:

Održavanje i unapređivanje ugleda i doprinošenje dugoročnoj uspešnosti poslovanja kompanije.

Opis i uloga radnog mesta:

Demonstracija Walter aparata, tehnička podrška, testiranje, obuka, komunikacija i uslužno zavarivanje.

Osnovna zaduženja i odgovornosti na ovom radnom mestu:

 • Vođenje računa o svom radnom mestu i radnom prostoru unutar prostorija preduzeća i u bližoj okolini. Održavanje reda i higijene. Primena i sprovođenje odluke o zabrani pušenja.
 • Proveravanje stanja električnih uređaja, prozora i obezbeđenosti objekta prilikom napuštanja radnog mesta i prostorija Zavarivanja d.o.o.
 • Vođenje radnog magacina dodatog materijala, alata i pribora koji je neophodan prilikom demonstracija, uslužnog zavarivanja, obuke i tehničke podrške klijentima.
 • Vođenje magacina komponenata koje se ugrađuju ili isporučuju kao dodatna oprema a koji su navedeni u odgovarajućim dnevnim i nedeljnim izveštajima.
 • Prezentacija rada Walter aparata klijentima i ostalim posetiocima preduzeća.
 • Obuka klijenata i polaznika Walter kursa TIG zavarivanja.
 • Testiranje novih i servisiranih aparata.
 • Uslužna zavarivanja.
 • Završni radovi na uređajima - nalepnice, deklaracije, priprema kablova, gorionika, rezervnog materijala i pribora.
 • Stručna podrška klijentima putem telefona, e-maila ili prilikom ličnog kontakta. Pomoć pri odabiranju odgovarajućeg uređaja iz proizvodnog programa Zavarivanja d.o.o.
 • Stručna podrška klijentima u toku eksploatacije uređaja. Saveti, dodatna obuka i rešavanje ostalih tehničkih problema prilikom zavarivanja.
 • Stručno usavršavanje u teoriji i praksi zavarivanja. Mesečna interna provera znanja. Godišnje atestiranje u nezavisnoj ustanovi.
 • Redovno samoinicijativno informisanje o razvoju Walter aparata, novim uređajima i poboljšanju karakteristika postojećih.
 • Poznavanje rada svih Walter aparata na vrhunskom profesionalnom nivou.
 • Redovno informisanje o tehničkim novinama u oblasti zavarivanja.
 • Redovno informisanje o tehničkim karakteristikama i cenama uređaja konkurentskih proizvođača. Poznavanje na profesionalnom nivou.
 • Održavanje kontakta sa kolegama konkurentskih preduzeća uz puno uvažavanje, poštovanje dobrih običaja i održavanje postignutog poslovnog i tehničkog ugleda brenda Walter kao i ličnih ugleda vlasnika i svih zaposlenih u preduzeću Zavarivanje d.o.o.
 • Koordinacija sa inženjerima razvoja i rukovodiocima proizvodnje sa ciljem rešavanja tehničkih pitanja i poboljšanja karakteristika i pouzdanosti Walter aparata.
 • Koordinacija sa osnivačima preduzeća sa ciljem povećanja poslovnih i drugih uspeha preduzeća.
 • Vođenje evidencije o interesovanju klijenata, popunjavanje i slanje dnevnih i nedeljnih izveštaja.
 • Poštovanje osnovnih načela dobrog ponašanja, korektnog poslovanja, tolerancije i strpljivosti.
 • Unapređivanje ličnih vrednosti. Poštovanje kodeksa ponašanja preduzeća Zavarivanje d.o.o.

Neophodne osobine :

 • Marljivost, pedantnost.
 • Odličan uspeh u osnovnoj i srednjoj školi.
 • Brzo i lako usvajanje novih znanja i veština.
 • Nepušač.

Potrebna znanja :

 • Poznavanje rada na računaru - (Office, Outlook i sl.).
 • Znanje Engleskog jezika.
 • Poznavanje rada sa ručnim električnim alatima.
 • Profesionalno znanje zavarivanja i zavarivački atest za zavarivanje cevi.
 • Vozačka dozvola B kat.
 • avgust

  2012.

ARHIVA: Konkurs za radno mesto: Tehničar u proizvodnji - mehaničarUkoliko ste komunikativani, agilani, pedantani, fokusirani i pošteni, voleli bismo da postanete buduci clan naseg tima.

Nudimo izazovan, odgovoran i dinamičan posao u firmi koja se razvija velikom brzinom, rad u pozitivnoj atmosferi u timu mladih profesionalaca, mogućnost profesionalnog razvoja i napredovanja u skladu sa Vašim potencijalima.


Prednost za sve pozicije imaju kandidati nepušači.
Prijave sa motivacionim pismom i biografijom slati na e-mail: milorad at zavarivanje dot net

OPIS RADNOG MESTA

Tehničar u proizvodnji - mehaničar

 

Svrha radnog mesta:

Održavanje i unapređivanje ugleda i doprinošenje dugoročnoj uspešnosti poslovanja kompanije.

Opis i uloga radnog mesta:

Tehnička podrška u proizvodnji

Opšta zaduženja i odgovornosti na ovom radnom mestu:

 • Vođenje računa o svom radnom mestu i radnom prostoru unutar prostorija preduzeća i u bližoj okolini. Održavanje reda i higijene. Primena i sprovođenje odluke o zabrani pušenja.
 • Vođenje evidencije o stanju ličnog alata, rezervnih delova i pribora.
 • Proveravanje stanja električnih uređaja, prozora i obezbeđenosti objekta prilikom napuštanja radnog mesta i prostorija Zavarivanja d.o.o.
 • Poštovanje osnovnih načela dobrog ponašanja, korektnog poslovanja, tolerancije i strpljivosti.
 • Unapređivanje ličnih vrednosti. Poštovanje kodeksa ponašanja preduzeća Zavarivanje d.o.o.

Zaduženja u proizvodnji:

 • Popunjavanje ID kartica u skladu sa proizvodnim ciklusom.
 • Sklapanje mehaničkih podsklopova uređaja.
 • Mašinska obrada metalnih delova uređaja.
 • Proizvodnja dodatne opreme.
 • Proveravanje zategnutosti svih šrafova i detaljan vizuelni pregled na završenim uređajima.
 • Završna obrada, zatvaranje, označavanje i pakovanje uređaja.

Ostala zaduženja :

 • Vođenje radnog magacina štampanog materijala, nalepnica i komercijalne dokumentacije.
 • Vođenje evidencije o proizvedenim uređajima.
 • Arhiviranje i isporučivanje poslovne i tehničke dokumentacije (pošiljke, fakture, garancije ...).

Neophodne osobine :

 • Marljivost, pedantnost.
 • Odličan uspeh u osnovnoj i srednjoj školi.
 • Brzo i lako usvajanje novih znanja i veština.
 • Nepušač.

Potrebna znanja :

 • Poznavanje rada na računaru - (Office, Outlook i sl.).
 • Znanje Engleskog jezika.
 • Poznavanje rada sa ručnim električnim alatima.
 • Vozačka dozvola B kat.
 • jul

  2011.

ARHIVA: Konkurs za radno mesto: Komercijalista-rukovodilac prodajeUkoliko ste komunikativani, agilani, pedantani, fokusirani i pošteni, voleli bismo da postanete buduci clan naseg tima.

Nudimo izazovan, odgovoran i dinamičan posao u firmi koja se razvija velikom brzinom, rad u pozitivnoj atmosferi u timu mladih profesionalaca, mogućnost profesionalnog razvoja i napredovanja u skladu sa Vašim potencijalima.


Prednost za sve pozicije imaju kandidati nepušači.
Prijave sa motivacionim pismom i biografijom slati na e-mail: milorad at zavarivanje dot net

OPIS RADNOG MESTA

Komercijalista-rukovodilac prodaje

 

Svrha radnog mesta:

Održavanje i unapređivanje ugleda i doprinošenje dugoročnoj uspešnosti poslovanja kompanije.

Opis i uloga radnog mesta:

Prodaja Walter aparata, tehnička podrška, vođenje poslovne dokumentacije.

Osnovna zaduženja i odgovornosti na ovom radnom mestu:

 • Vođenje računa o svom radnom mestu i radnom prostoru unutar prostorija preduzeća i u bližoj okolini. Održavanje reda i higijene. Primena i sprovođenje odluke o zabrani pušenja.
 • Proveravanje stanja električnih uređaja, prozora i obezbeđenosti objekta prilikom napuštanja radnog mesta i prostorija Zavarivanja d.o.o.
 • Komunikacija sa klijentima i saradnicima, zapisivanje poziva, zakazivanje sastanaka, slanje odgovora – e-mail, preuzimanje i preusmeravanje zadataka na podršku.
 • Vođenje i izveštavanje klijenata o stanju ponuđenih i/ili već plaćenih uređaja i usluga.
 • Kontrola ID i servisnih  kartica. Koordinacija sa rukovodiocem proizvodnje.
 • Sastavljanje, arhiviranje i praćenje ponuda, predračuna i ugovora za klijente.
 • Arhiviranje izlaznih faktura (dnevni izveštaji i pravljenje izlaznih faktura, priprema izvoda za knjigovođu).
 • Arhiviranje ulaznih faktura (dnevni izveštaj i plaćanje osnovnih računa - telefon, internet, kuriri itd...)
 • Vođenje i arhiviranje ugovora, ulaznih i izlaznih dopisa i ostale komercijalne dokumentacije.
 • Vođenje radnog magacina štampanog materijala, nalepnica i komercijalne dokumentacije - (dnevni i nedeljni izveštaji).
 • Komunikacija sa knigovođom i praćenje statusa firme (mesečni PDV izveštaj, kvartalni izveštaj o prometu)
 • Koordinacija sa angažovanim saradnicima (spremačice, kurirske službe i sl.).
 • Ažuriranje oglasa u medijima. Halo Oglasi, Novosti Oglasi. Besplatni internet oglasi uz saglasnost direktora.
 • Vođenje Walter škole TIG zavarivanja uz blisku saradnju sa zavarivačem.
 • Predstavljanje tehničkih karakteristika Walter aparata klijentima i ostalim posetiocima preduzeća.
 • Stručna podrška klijentima putem telefona, e-maila ili prilikom ličnog kontakta. Pomoć pri odabiranju odgovarajućeg uređaja iz proizvodnog programa Zavarivanja d.o.o. uz konsultaciju sa zavarivačem.
 • Stručno usavršavanje u teoriji i praksi zavarivanja. Mesečna interna provera znanja.
 • Redovno samoinicijativno informisanje o razvoju Walter aparata, novim uređajima, cenama i poboljšanju karakteristika postojećih.
 • Redovno informisanje i apliciranje u domicilnim i inostranim javnim nabavkama.
 • Poznavanje rada svih Walter aparata na profesionalnom nivou. Teorijsko i praktično znanje.
 • Prodaja i naplata isporučenih uređaja. Praćenje i podrška klijentima.
 • Redovno informisanje o tehničkim i komercijalnim novinama u oblasti proizvodnje aparata za zavarivanje.
 • Redovno informisanje o tehničkim karakteristikama uređaja i cenama konkurentskih proizvođača. Poznavanje na profesionalnom nivou. Kvartalni izveštaji o stanju na tržištu.
 • Održavanje redovnog kontakta sa kolegama iz konkurentskih preduzeća uz puno uvažavanje, poštovanje dobrih običaja i održavanje postignutog poslovnog i tehničkog ugleda brenda Walter kao i ličnih ugleda vlasnika i svih zaposlenih u preduzeću Zavarivanje d.o.o.
 • Koordinacija sa vlasnicima preduzeća sa ciljem povećanja poslovnih i drugih uspeha preduzeća.
 • Vođenje evidencije o interesovanju klijenata, popunjavanje i slanje dnevnih i nedeljnih izveštaja.
 • Poštovanje osnovnih načela dobrog ponašanja, korektnog poslovanja, tolerancije i strpljivosti.
 • Unapređivanje ličnih vrednosti. Poštovanje kodeksa ponašanja preduzeća Zavarivanje d.o.o.
 • avgust

  2012.

ARHIVA: Konkurs za radno mesto: Tehničar u servisu - elektrotehničarUkoliko ste komunikativani, agilani, pedantani, fokusirani i pošteni, voleli bismo da postanete buduci clan naseg tima.

Nudimo izazovan, odgovoran i dinamičan posao u firmi koja se razvija velikom brzinom, rad u pozitivnoj atmosferi u timu mladih profesionalaca, mogućnost profesionalnog razvoja i napredovanja u skladu sa Vašim potencijalima.


Prednost za sve pozicije imaju kandidati nepušači.
Prijave sa motivacionim pismom i biografijom slati na e-mail: milorad at zavarivanje dot net

OPIS RADNOG MESTA

Tehničar u servisu - elektrotehničar

 

Svrha radnog mesta:

Održavanje i unapređivanje ugleda i doprinošenje dugoročnoj uspešnosti poslovanja kompanije.

Opis i uloga radnog mesta:

Tehnička podrška u proizvodnji i servisu.

Osnovna zaduženja i odgovornosti na ovom radnom mestu:

 • Vođenje računa o svom radnom mestu i radnom prostoru unutar prostorija preduzeća i u bližoj okolini. Održavanje reda i higijene. Primena i sprovođenje odluke o zabrani pušenja.
 • Vođenje evidencije o stanju ličnog alata, rezervnih delova i pribora.
 • Proveravanje stanja električnih uređaja, prozora i obezbeđenosti objekta prilikom napuštanja radnog mesta i prostorija Zavarivanja d.o.o.
 • Poštovanje osnovnih načela dobrog ponašanja, korektnog poslovanja, tolerancije i strpljivosti.
 • Unapređivanje ličnih vrednosti. Poštovanje kodeksa ponašanja preduzeća Zavarivanje d.o.o.

Zaduženja u proizvodnji i servisu:

 • Popunjavanje ID i servisnih kartica u skladu sa proizvodnim ciklusom.
 • Servisiranje neispravnih uređaja.
 • Puštanje u rad novih uređaja.
 • Vođenje tehničke dokumentacije u toku obavljanja navedenih poslova.
 • Podrška u razvoju i proizvodnji u skladu sa potrebama preduzeća.

Ostala zaduženja :

 • Vođenje radnog magacina štampanog materijala i komercijalne dokumentacije.
 • Vođenje evidencije o proizvedenim i servisiranim uređajima na nivou proizvodnog pogona i servisa.
 • Aktivan rad na pružanju tehničke podrške kupcima.
 • Poznavanje kupaca, odgovorno i brzo reagovanje na zahteve vezane za servis ili tehničku podršku.

Neophodne osobine :

 • Marljivost, pedantnost.
 • Odličan uspeh u osnovnoj i srednjoj školi.
 • Brzo i lako usvajanje novih znanja i veština.
 • Nepušač.

Potrebna znanja :

 • Poznavanje rada na računaru - (Office, Outlook i sl.).
 • Znanje Engleskog jezika.
 • Profesionalno znanje iz oblasti analogne ili energetske elektronike i automatike na nivou aplikacije.
 • Poznavanje rada sa ručnim električnim alatima.
 • Vozačka dozvola B kat.

Potrebna stručna sprema:

            Srednja škola ili Visoka škola strukovnih studija.

            Smer: elektronika i sl.

 • april

  2012.

ARHIVA: Konkurs za inženjera prodaje za aparate za zavarivanje

Preduzeće za proizvodnju inverterskih aparata za zavarivanje - Zavarivanje d.o.o. - raspisuje konkurs za

Inženjera prodaje za aparate za zavarivanje


Kvalifikacije:
• diploma Mašinskog Fakulteta
• poznavanje postupaka zavarivanja: REL/MMA, TIG DC i AC/DC, MIG/MAG
• poznavanje engleskog jezika

Opis poslova:
• kontakt sa kupcima
• savetovanje kupaca
• tehnička podrška korisnicima
• izrada ponuda
• fakturisanje
• briga o naplati potraživanja
• predstavljanje preduzeća na sajmu
• redovno izveštavanje rukovodstva o sprovedenim aktivnostima i postignutim rezultatima
• praćenje dešavanja na tržištu i izveštavanje rukovodstva o promenama, aktivnostima konkurencije sa aspekta cena, novih proizvoda, akcijskih ponuda, a u skladu sa tržišnim trendovima
• predlaganje aktivnosti za poboljšanje prodaje
• predlaganje i planiranje marketinške aktivnosti u okviru utvrđenog budžeta
• analiza rezultata i preduzimanje mera za unapređenje

Od kandidata očekujemo da je komunikativan, agilan, pedantan, fokusiran i pošten.

Odabrani kandidat mora proći period probnog rada u trajanju do mesec dana.

Nudimo izazovan, odgovoran i dinamičan posao u firmi koja se razvija velikom brzinom, rad u pozitivnoj atmosferi u timu mladih profesionalaca, mogućnost profesionalnog razvoja i napredovanja u skladu sa Vašim potencijalima.

Prijave slati do 10.04.2012.god. na e-mail: milorad at zavarivanje dot net
 • april

  2011.

ARHIVA: Konkurs za tehničarku/tehničara na poslovima punjenja štampanih ploča (Srednja stručna sprema)

Proizvođač domaćih inverterskih aparata za zavarivanje "Walter" - Zavarivanje d.o.o., raspisuje konkurs za radno mesto elektrotehničara-pripravnika za montažu u proizvodnji. Timski rad, učenje. Prednost imaju kandidati nepušači. Biografiju slati do 30.04.2011. na naš e-mail, ili na adresu:
Zavarivanje d.o.o.
Cara Nikolaja II 22
11000 Beograd

 • decembar

  2010.

ARHIVA: Konkurs za tehničara na poslovima motaže u proizvodnji (Srednja stručna sprema)

Proizvođač domaćih inverterskih aparata za zavarivanje "Walter" - Zavarivanje d.o.o., raspisuje konkurs za radno mesto elektrotehničara-pripravnika za montažu u proizvodnji. Timski rad, učenje. Prednost imaju kandidati nepušači. Biografiju slati do 02.12.2010. na naš e-mail, ili na adresu:
Zavarivanje d.o.o.
Cara Nikolaja II 22
11000 Beograd

 • mart

  2010.

ARHIVA: Potrebni pripravnici elektrotehničari

Zavarivanje d.o.o. traži pripravnika za radno mesto elektrotehničara u proizvodnji po uslovima Konkursa za realizaciju stručnog osposobljavanja i zapošljavanja mladih ''Prva šansa 2010''. Iskoristite šansu da u "Zavarivanju" steknete znanje i iskustvo.

Uslovi: SSS elektrotehničar, pripravnik do 30 godina starosti, evidentiran kao nezaposlen kod NZS.

Prednosti: B kat., nepušač.

Uslovi konkursa "Program zapošljavanja mladih ''Prva šansa 2010''. [download PDF, 281kB]

Ugovor o stručnom osposobljavanju i usavršavanju. [download PDF, 137k]

Prijave sa kratkom biografijom slati do 24.03.2010. elektronskim putem na e-mail:

office at zavarivanje tacka net

 • septembar

  2009.

ARHIVA: Konkurs za radno mesto: Radnik za lakše fizičke poslove u proizvodnji i povremenu dostavu robe

Zavarivanje d.o.o. traži radnika za lakše fizičke poslove u proizvodnji i povremenu dostavu robe. Prednosti: B kat., srednja škola tehničke struke.

Prijave sa kratkom biografijom slati do 03.09.2009. na adresu:

Zavarivanje d.o.o., Cara Nikolaja II 22, Beograd

ili elektronskim putem na e-mail:

office at zavarivanje tacka net