Tehnike zavarivanja REL/MMA


VAŽNE RADNE KARAKTERISTIKE I INFORMACIJE O WALTER ATOM APARATIMA, ELEKTRODAMA KOJE KORISTITE I O DC TIG POSTUPKU

 

Zavarivanje rutilnom elektrodom:

Omotač ovih elektroda u sebi sadrži supstance koje povećavaju provodnost plazme, snižavajući na taj način neophodni radni napon pri zavarivanju ali i olakšavaju ponovni start posle gašenja. Kuglica istopljenog materijala na vrhu elektrode je izuzetno provodna tako da se luk može ponovo uspostaviti i ako aparat ima mali napon praznog hoda (O.C.V.). Hot start funkcija nije neophodna i ne može se ni primetiti da je nema. Ako je O.C.V. dovoljno veliki i ako je aparat dobar, luk se pali i zavaruje se ovom elektrodom kao "cigaretom".

 

 

Zavarivanje bazičnom elektrodom:

Omotač ovih elektroda u sebi sadrži supstance koje ne povećavaju provodnost plazme. Radni napon zavarivanja je veći a dinamika procesa znatno brža nego kod rutilnih elektroda. Transfer kapljice se odvija u toku nekoliko milisekundi u toku kojih se dužina luka značajno poveća. Ukoliko aparat ne može da isprati ovu promenu odnosno da brzo isporuči dovoljno struje (oko 30A) pri značajno većem naponu (oko 60V) od konstantnog, radnog napona, luk će se ugasiti. Takođe, ukoliko je strujno-naponska karakteristika takva da struja naglo pada sa naponom a da sa druge strane nije ograničena u trenutku kratkog spoja, rezultat će biti pojavljivanje velikih i "lenjih" kapljica koji pri odvajanju prave kratke spojeve i zvučno pucaju. Posledica će biti veoma loše razlivanje praćeno užasnim zvukom elektrode i brojnim kuglicama oko mesta zavara (spattering), koje se moraju odstranjivati brusilicom. Lep zvuk, dobro razlivanje, stabilan luk i mala količina rasutih kuglica su odlike dobrog aparata. Dodatna provera rezerve kvaliteta je moguća ako pokušate zavarivanje odozgo na dole (pri čemu će istopljena masa smetati održavanju luka), ako pokušate zavarivanje strujom koja je za oko 20% manja od minimalno propisane za odgovarajući prečnik ili ako pokušate zavarivanje preko debelog sloja ranije nanesene šljake. Aparat je izuzetno kvalitetan ako u svim ovim situacijama radi zadovoljavajuće. Primer je rad bazičnom EVB50, 3.25mm pri 70A.

Kuglica istopljenog materijala na vrhu elektrode nije provodna tako da se luk posle gašenja može ponovo uspostaviti isključivo energičnim kresanjem ili upornijim grebanjem.

Hot start funkcija je izuzetno važna za paljenje elektrode i može se proveriti tako što se čuje pucanj pri prvom startu. Takođe, ne sme doći do lepljenja nove elektrode pri otpočinjanju zavarivanja.

Ako je O.C.V. dovoljno veliki i ako je aparat dobar, luk se lako pali ali samo zavarivanje zahteva više veštine zavarivača nego u slučaju rada sa rutilnom elektrodom.

 

 

Zavarivanje celuloznom elektrodom:

Omotač ove elektrode je sačinjen od celuloze. Možete prepoznati ovu elektrodu po tome što se odmah po gašenju na vrhu pojavljuje mali plamen (obična vatrica, ne plazma). Takođe, zavarivanje je praćeno jakim mirisom drveta koje gori - logično. Omotač u sebi nema metalnih ili drugih čestica koje potpomažu održavanje luka tako da je radni napon kod ovih elektroda najveći. Skoro kao da nema nikakvog plašta (gola žica). Dinamika transfera kapljica je nepovoljna po aparat tako da je neophodna mašina sa izuzetno snažnim i brzim odgovorom na promene napona električnog luka. Da se ne bi gasila, neophodno je da, uz ostale uslove, aparat isporučuje do 10 A pri 90V na polovima. Ako svi uslovi nisu ispunjeni, luk će se povremeno gasiti, posebno pri zavarivanju u teškim pozicijama. To gašenje može trajatii kratko i u običnim poslovima nije od značaja. Walter aparati koji nemaju oznaku CELL, se mogu uspešno koristiti i pri radu ovim elektrodama. Ipak, ukoliko se zavari snimaju, kratkotrajni prekidi, makar i okom nevidljivi, biće registrovani i zavar neće dobiti prolaznu ocenu. Zato se za profesionalna zavarivanja cevi pod pritiskom ili na važnim mestima u investicionoj gradnji koja su obuhvaćena odgovarajućim atestima nora koristiti neki od aparata iz ATOM CELL serije. Ili, naravno, neka druga, dobra, brendirana mašina sa sličnim karakteristikama.

Ove elektrode mogu raditi pri oba polariteta. Ukoliko se želi raditi provar, elektroda se stavlja na "-" pol. Popunjavanje zavara se radi elektrodom priključenom na "+" pol aparata. Razlog za to je veći unos toplote na "+" kraju električnog luka što je objašnjeno negde u na našem sajtu. Čitajte bez preskakanja molim ...

Pri radu sa ovim elektrodama funkcija ARC FORCE je izuzetno važna. Radi se o tome da se često zavaruje malim strujama u toku popunjavanja (oko 90A za 3.25mm elektrodu) a u trenutku kada se krene u provarivanje, struja mora da poraste do 140-160A da se elektroda ne bi zabola u metalno kupatilo i zalepila. Rad ovom elektrodom, takođe zavisi od toga da li je zavarivač iz "starije škole" koja je radila običnim, starim "transformatorima" kod kojih je ova funkcija deo prirodnog procesa i mnogo jače izražena. Transformatori sami drastično povećavaju struju pri skraćivanju luka i moderna mašina mora inteligentno simulirati ovaj prirodni efekat što nije uvek lako.

Kod nekih WALTER modela, struja pri sabijanju luka raste automatski do oko 140-160% podešene radne struje. To je najčešće dovoljno za kvalitetno zavarivanje celuloznom elektrodom. Ipak, ukoliko ste navikli na veće povećanje struje (do 200% ali ne veće od maksimalne za određeni model), preporučujemo neku od mašina kod kojih se ova veličina može podešavati. Takođe, važna karakteristika je podešavajući HOT START. Naime, kod ovih elektroda je teško održavati luk dok su hladne tako da je ponekad potrebno uspostaviti veliku struju pri startu i to u trajanju od skoro 1 sekunde. Poželjno je da i ova startna struja i vreme njenog trajanja mogu da se podese na aparatu.

Struja zagrevanja elektrode u toku HOT START perioda nije isto što i udarna struja u trenutku prvog kratkog spoja. O tome će biti više reči u nastavku teksta.

 

 

Navarivanje:

U ovom odeljku biće samo nekoliko reči o navarivanju. Ništa posebno. Samo ono što se odnosi na način eksploatacije aparata.

Navarivanje je zahtevan posao i za zavarivača i za aparat. Radi se o tome da se mora raditi strujom koja je maksimalna za određenu elektrodu pa i više od toga. Raazlog je potreba za dubokim utapanjem i dobrim razlivanjem. Klasičan izgled dobrog zavara u slučaju navarivanja nije isti kao kod zavarivanja. Ako je navareni deo ispupčen kao neki lepših zavara, sigurno će se dogoditi da pri prvom naprezanju (kada se kašika zarije u kamen) ceo zavar otpadne isto kao što šljaka odleti sa lepog zavara. Dobro navareni materijal mora biti skoro sasvim utopljen u osnovni materijal. To zahteva graničnu vrednost struje za određenu elektrodu. Takođe, ukupna količina nanetog materijala je uglavnom velika, nema pauza za pozicioniranje kao kod zavarivanja i ceo posao se radi u "komadu", bez gašenja, da se podloga na koju se navaruje ne bi ohladila.

Praktično, radi se sa 100% iskorišćenjem mašine.

Ako se ima u vidu da se navarivanjem profesionalno bave zavarivači i firme koji rade više od 24 sata u toku jednog dana, logično je razumeti potrebu da se radi za klasu jačom mašinom nego kada je u pitanju zavarivanje.

Radni uslovi su, takođe, veoma teški jer su velike radne mašine najčešće napolju i reparacija se obavlja na mestu gde one i rade. Uz upotrebu agregata ili dugačkih produžnih kablova. Sve je logično. Zato se u delovima Walter-ovih dokumenata, za potrebe navarivanja garantuje pouzdan rad elektrodama manjeg prečnika u odnosu na onaj za koji garantujemo pri čak i najzahtevnijem zavarivanju.

 

 

TIG postupak sa Walter Atom aparatima za zavarivanje:

Gorionik se priključuje na "-" pol. Argon ide direktno iz boce i manometra. Pušta se slavinom na glavi gorionika. Start luka je kresanjem. Boca, manometar i gorionik nisu u kompletu. Preporučena primena se odnosi na skoro sve vrste DC TIG zavarivanja. ATOM aparati daju miran i stabilan luk koji će odgovarati bilo kom profesionalcu.

  1. PRIMER: Najmanja struja zavarivanja je oko 2A. Limovi 0.5mm se zavaruju strujom od 8 do 15A. Intermitenca ATOM-a 180MMA pri 140A je 100%. Kod cevi sa debljinom zida od oko 15mm, provar se radi strujom od oko 90A a popuna sa 110A do 130A. Pri ovom postupku zavarivanja, električni luk je veoma stabilan čak i pri veoma malim strujama. Mogući su profesionalni zavari na svim pozicijama u kojima je dozvoljen start luka kresanjem.
  2. IZUZECI: Ipak, ukoliko se Vaš posao sastoji od velikog broja kratkih zavara, biće bolje odlučiti se za mašinu sa HF startom luka jer će Vas startovanje kresanjem usporavati i zamarati.
  3. ZAKLJUČAK: ATOM 180MMA se može sa zadovoljstvom preporučiti za sledeća povremena zavarivanja: Ograde i ostale ukrasne konstrukcije, tanki limovi (sudopere, natpisi, dekoracije ...), debele čelične konstrukcije, cevi, kutije i profili ... Sve od prohroma, Bakra, visoko-legiranih čelika ... Nije preporučljiv za bilo šta od gore navedenog ukoliko se tim zavarivanjem bavite često i profesionalno, osim ako, obazrivim rečnikom saopšteno, nemate finansijsku konstrukciju koja Vam opravdava kupovinu profesionalnog DC TIG aparata.

 

 

Zavarivanje obojenih metala Walter Atom aparatima za zavarivanje u TIG postupku:

Mesing je moguće zavarivati uz malo veštine jer Cink isparava uz prasak na temperaturi koja je potrebna za topljenje Bakra. Zato se mora brzo zavarivati a dobijeni zavar je crveniji jer ima više Bakra nego u originalnom materijalu. Zato je potrebno dodavati žicu sa povećanim procentom Cinka. Beli pepeo koji lebdi oko Vas je izuzetno otrovni Cink-oksid koga ima i u okolnom vazduhu. Obavezno je intenzivno provetravanje jer je ovaj gas izuzetno opasan. Ukratko - ne preporučujemo zavarivanje mesinga ovim postupkom.

Bakar se mnogo lakše nego mesing zavaruje, uz sledeće teškoće:

  • - Bakar je izuzetno težak i dobro provodi toplotu (brzo je odvlači sa mesta zavara). Biće teško zagrejati ga do tačke topljenja. Deblji komadi se moraju dodatno grejati brenerom.
  • - Kada se istopi, viskoznost Bakra je veoma mala. Ponaša se kao voda. Lako se odvaja od mesta zavara odnosno lako "curi". Ponekad ga oduva strujanje Argona iz glave gorionika. Najbolje je zavarivati ga uz pomoć priručnih kalupa ako pozicija dozvoljava.

Aluminijum nije moguće zavariti DC TIG postupkom a da zavarivanje ima veze sa zdravim razumom.