PROIZVOĐAČKE DEKLARACIJE


Walter aparati za zavarivanje - proizvođačke deklaracije o usaglašenosti sa standardima kvaliteta

img

Preuzmite deklaracije o usaglašenosti Walter aparata za zavarivanje sa sledećim srpskim standardima:

1. - Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti ("Sl. Glasnik RS" - br. 13/2010.)

2. - Pravilnik o bezbednosti mašina ("Sl. Glasnik RS" - br. 13/2010.)

3. - Srpski standard: SRPS EN 60974-10:2009. Ovaj standard doneo je direktor Instituta za standardizaciju Srbije rešenjem br. 149/48-52-02/2009 od 30. novembra 2009. godine. Saopštenje o proglašavanju Evropski standard EN 60974-10:2007, Arc welding equipment — Part 10: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements, prihvata se bez ikakvih modifikacija kao srpski standard SRPS EN 60974-10 na engleskom jeziku.

4. - Srpski standard: SRPS EN 60974-1:2009. Oprena za elektrolučno zavarivanje – Deo 1: Izvori struje za zavarivanje Arc welding equipment - Part 1: Welding power sources Oznaka referentnog harmonizovanog evropskog standarda: EN 60974-1:2005

WALTER MMA / REL aparati za zavarivanje:

WALTER DC TIG aparati za zavarivanje:

WALTER AC/DC TIG aparati za zavarivanje:

WALTER AC/DC TIG sa plazma rezačem: