Proizvodi - automatizacija zavarivanja


 

Novo u ponudi.
Automatika.
Automatizovani sistem za zavarivanje sa nezavisnim pokretanjem motora po tri ose.
Sistem ultra-visoke preciznosti i brzine. Jednostavan za programiranje.
Software-kompatibilan sistem sa Walter aparatima industrijske klase.


Veštačka inteligencija u realnom vremenu:
1.- Software za automatsko prepoznavanje legure i određivanje postupka zavarianja u realnom vremenu.
2.- Monitoring pokretanja ruke zavarivača (Accelerometrics and Gyro sensori) i automatska korekcija parametara zavarivanja. Korekcije grešaka i kontrola unete toplote.
3.- Monitoring nagiba zavarivačke zaštitne kacige (2 Axis Inclinometer senzori i Bluetooth komunikacija). Daljinska komanda prema pokretima glave i nagibu.
4.- Monitoring i kontrola unete toplote u metalno kupatilo. Upozoravanje zvukom električnog luka u slučaju prekoračenja definisanog maksimuma.


Mobilna aplikacija.
Daljinski/Bluetooth monitoring i upravljanje Walter aparatima industrijske klase.
Monitoring – Kontrola u realnom vremenu.
1.- Merenje i zapis ukupnog radnog vremena zavarivača.
2.- Merenje i zapis ukupnog aktivnog vremena zavarivanja sa svim parametrima procesa.
3.- Proračun i zapis ukupne unete energije/toplote u toku postupka zavarivanja.
4.- Proračun i zapis utroška energije i uložene snage.
5.- Daljinsko podešavanje i upravljanje sa zaključavanjem podešenih parametara zavarivanja.
6.- Kontrola i upravljanje sa vise uređaja istovremeno.

Jednostavan pristup i intuitivno podešavanje u udobnom grafičkom okruženju.


Walter aparati – novosti.


Nov Software u Walter aparatima:

Nov sistem za forsirano održavanje električnog luka pri radu u AC postupku na jako zagrejanim ili pregrejanim komadima kao i pri ekstremno malim strujama.
Stabilno održavanje 1Amp električnog luka u AC režimu čak i na 400A industrijskim mašinama.

Nov sistem podešavanja HF paljenja i startne procedure u svim režimima. Mogućnost uspostavljanja luka sa ekstremno malim početnim unosom toplote. Rad Wolframskim elektrodama čak do 1mm bez zatupljivanja vrha pri startovanju i u DC i u AC režimu.

Cold Welding opcije kod svih aparata. Maksimalne struje pulsa do 150% maksimalne nominalne struje odgovarajućeg aparata. Minimalni unos toplote.
Minimalno vreme pulsa – 0.3 msec.
Namenjeno zavarivanju veoma tankih limova ili provodnika pri spajanju Li-Ion baterijskih setova.
Primena u reparaciji alata za brizganje plastike, u graničnoj zoni efikasnosti lasera iste namene.

Nov sistem upravljanja MMA postupkom. Kontrolisani Arc Force. Kontrolisani AC režim pri MMA zavarivanju odgovarajućim elektrodama. Kontrola unosa toplote pri MMA postupku.

Novi uređaji u našoj ponudi.

Plazma sekač sa HF paljenjem i strujom 80A, integrisan sa profesionalnim 300A AC/DC aparatom.
Uređaj veoma visoke intermitencije i u zavarivanju i tokom sečenja. Garantovan profesionalni rad i u industrijskoj zoni primene i pri teškim eksploatacionim uslovima.

Plazma sekač 200A, sa 150A/100% intermitencijom i HF paljenjem. Izrađen u industrijskoj klasi i namenjem kako ručnom tako i zahtevnom automatskom CNC rezanju.


Hardware, Embedded Software, Aplikativni Software su, kao i do sada, 100% razvijeni i proizvedeni u Srbiji i u potpunosti su pod kontrolom naših razvojnih inženjera.